Etiketa: Emri-i-Babait

Si të lexosh një psikozë ?

Fusha Frojdiane – Sesioni i tretë

26 Maj,  9h00-18h00 Auditoriumi i Pediatrisë, Salla, ‘Galileu Galilei’, Q.S.U.T.

Do ta trajtojmë çështjen e psikozës, në mënyrë klasike, nëpërmjet forclusion-it të Emrit-të-Babait dhe mungesës së shënjimit fallik. Bazuar mbi rastet klinike, do të shikojmë se si kjo qasje strukturore e klinikës mundëson leximin e delirit, haluçinacioneve dhe fenomeneve elementare, duke i dhënë kështu përparësi vlerësimit të çrregullimeve të ligjërimit, të llidhura ngushtë me forclusion-in e Emrit-të-Babait si dhe çrregullimeve të imazhit të trupit dhe ëndjes (jouissance) që i shoqëron, të lidhura këto me apostrofimin e fallus-it.

(more…)

Francesca Biagi-Chai: Funksionet e Babait

Tekst i mbajtur nga psikoanalistja franceze F. Biagi-Chai në konferencën e saj mbi funksionet e babait në psikoanalizë. Çfarë është babai ?  Figura e tij shtjellohet këtu nga romani i V. Hygo-it ‘ Të mjerët ‘, tek rasti i Hansit të vogël i Freud-it e deri tek roli i tij në pikëpamjen lakaniane. Rol strukturues në të pavetëdijshmen, i cili vepron nëpërmjet Emrit-të-Babait. Francesca Biagi-Chai shtron çështjen e rolit të babait modern e nyjëtuar kjo me rrafshin simbolik të subjektit por jo vetëm …

    (more…)