Jacques-Alain Miller: Të lexosh një simptomë

Nga

Publikuar tek Tekste me 6 January 2012

Tekst përgatitor i Kongresit të N.L.S.-it (Nouvelle Lacanian School) në Izrael 16-17 Qershor 2012 http://www.amp-nls.org/en/template.php?sec=congres&file=congres/2012/argument.html

Leave a Reply