Të interpretosh fëmijën. Një sfidë. (Më falni për shqetësimin. Na ishte njëherë fëmija.) 7 Mars nga Gian Francesco Arzente

Nga

Publikuar tek Fëmija, Seminaret e psikanalizës me 28 February 2020

header

Të interpretosh fëmijën. Një sfidë.

(Më falni për shqetësimin. Na ishte njëherë fëmija.)

Psikanalisti nga Torino, Gian Francesco Arzente do të shqyrtojë çështjen se çfarë interpreton fëmija : një rol, një ideal apo pritshmëritë që i janë atribuar që para lindjes së tij nga ana e familjes apo e shoqërisë së cilës i përket. Apo interpreton nëpërmjet simptomave të tij familjen nga e cila vjen, shoqërinë ku jeton etj. Lektori do të flasë pikërisht mbi detyrën e analistit apo e një profesionisti të orientuar nga psikanaliza në raport me këto çështje dhe sfidat që e shoqërojnë.

Në seminar do të kemi dhe dy prezantime klinike nga Fabiola Kalluçi, Njësia për Fëmijën & Familjen Nyjelakim dhe

Sonilda Barjamaj, Qendra Sociale Multidisiplinare në Bashki.

https://nyjelakim.net/read/wp-content/uploads/2020/02/seminari-te-interpretosh-femijen.pdf

Shkarko

Leave a Reply