Etiketa: analisti

Jacques-Alain Miller: Të lexosh një simptomë

Tekst përgatitor i Kongresit të N.L.S.-it (Nouvelle Lacanian School) në Izrael 16-17 Qershor 2012 (more…)