Simptoma dhe fantazmatika në klinikën psikanalitike

Nga

Publikuar tek Seminaret e psikanalizës me 15 October 2013

Seminari i Fushës Frojdiane në Shqipëri

9 Nëntor, Ora 9h-18h Akademia e Shkencave, Salla e Bibliotekës Në këtë seminar do të trajtohet çështja e simptomës dhe vendi i fantazmatikës në klinikën psikanalitike. Të dyja këto koncepte përbëjnë binarët kryesorë që e shoqërojnë gjithmonë përvojën psikanalitike. Rëndësia e rolit që luan simptoma është e barasvlefshme me atë të ushtruar nga fantazmatika në momentin e përmbylljes së saj. Seminari do të zhvillojë një analizë nëpërmjet teksteve të S. Freud, J.Lacan dhe J.A.Miller si dhe prezantimeve klinike.   Shkarkoje Bibliografia

S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (1915), Lezione 17 “Il senso dei sintomi” e Lezione 23 “Le vie per la formazione dei sintomi”, in Opere Boringhieri, vol.VIII, Torino 1976.

S. Freud, Un bambino viene picchiato (1919), in Opere Boringhieri vol. IX, Torino 1976.

Jacques Lacan, Conferenza sul sintomo, ne La Psicoanalisi n. 2, Astrolabio, Roma 1987.

Jacques-Alain Miller, Dal sintomo al fantasma e ritorno (1982-’83) Seminario inedito. 

Leave a Reply