Etiketa: objekti i konsumit

Subjekti në kohën e krizave

Seminari i Fushës Frojdiane në Shqipëri

14 Shkurt,  Ora 9h-16h Salla e Bibliotekës, Muzeu Historik Kombëtar

KRIZA! Fjala e rendit të ditës ose siç e quan Lacan-i, një kryeshënjues që përshkon gjithmonë e më shumë çdo cak të shoqërisë sonë në institucionet e saj më të ndryshme: çiftin, familjen, shkollën, punën … Kriza shtron në mënyrë rrënjësore çështjen e ‘lidhjes’ dhe ‘zgjidhjes’ së marrëdhënies, në një shoqëri jo më të bazuar mbi idealin dhe kufirin, por përkundrazi, mbi promovimin e objektit të konsumit dhe ëndjes së pakufizuar të cilën do t’jua garantonte subjekteve konsumatorë.

(more…)

E Premte 17 Maj. Nga shoqëria e semaforit tek shoqëria e rrethrrotullimit. Psikanaliza sot.

Në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi dhe që mban në zenitin e saj jouissance-n e objekteve të konsumit në vend të ndalimit atëror, si duhet mbajtur singulariteti i subjektit dhe cili është vendi i psikanalizës ?

              (more…)