Etiketa: fillimi i analizës

Ç’është të dëgjosh ? Fillimi i një analize

Seminari i Fushës Frojdiane në Shqipëri

8 Nëntor,  Ora 9h-17h Universiteti Politeknik i Tiranës, Salla e Bibliotekës ‘Silvano Pedrollo’ Dy fjalët e këtij titulli tregojnë një korelacion midis dëgjimit të propozuar dhe mundësisë për një subjekt për t’u angazhuar në një proçes analitik. Me këtë nënkuptohet kompleksiteti i kushteve që i paraprijnë fillimit të një analize. Koncepti i dëshirës së Tjetrit i konceptuar nga Lacan-i, do të na lejojë që të përcaktojmë disa nga këto kushte nëpërmjet punës klinike me një rast. (more…)