Etiketa: “tornaconto secondario del sintomo

Simptoma dhe fantazmatika në klinikën psikanalitike

Seminari i Fushës Frojdiane në Shqipëri

9 Nëntor, Ora 9h-18h Akademia e Shkencave, Salla e Bibliotekës Në këtë seminar do të trajtohet çështja e simptomës dhe vendi i fantazmatikës në klinikën psikanalitike. Të dyja këto koncepte përbëjnë binarët kryesorë që e shoqërojnë gjithmonë përvojën psikanalitike. Rëndësia e rolit që luan simptoma është e barasvlefshme me atë të ushtruar nga fantazmatika në momentin e përmbylljes së saj. Seminari do të zhvillojë një analizë nëpërmjet teksteve të S. Freud, J.Lacan dhe J.A.Miller si dhe prezantimeve klinike.   (more…)