Përse ikën dhe përse rri! Dialog mbi të huajin dhe familjaren në përvojën psikanalitike

Nga

Publikuar tek Animation, Forum i hapur - diskutim, Punë krijuese/artistike me 15 March 2018

header

                     Falenderojmë artistin iranian Keyvan Mahjoor për lejimin e shfaqjes së punës së tij për këtë aktivitet

                                                                               http://keyvanmahjoor.com/

affiche

Leave a Reply